Smart kid

A mi álmunk...

... hogy a tiéd valóra váljon!

KUTATÁSOK, ÖSZTÖNDÍJAK, KÜLFÖLDI TANULMÁNYOK, KONFERENCIÁK ÉS PUBLIKÁCIÓK FINANSZÍROZÁSA A PALLAS ATHÉNÉ ALAPÍTVÁNYOK TÁMOGATÁSÁVAL

Célunk a hazai és a határon túli tudományos élet tehetségeinek és a hozzájuk kapcsolódó kutatások, konferenciák, kiadványok, rendezvények támogatása. Széles körű támogatási lehetőségekkel és programokkal várjuk mindazon hallgatókat, kutatókat, doktoranduszokat és a tudományos munka iránt érdeklődő jelentkezőket, akik szeretnék tudásukat fejleszteni és elkötelezett képviselői a hazai és határon túli oktatás, művelődés és tudományos élet ösztönzésének.

Ösztöndíjak

Ösztöndíjak

Pályázatok PhD-, és tanulmányi ösztöndíjak témában

2014 szeptemberében indult és minden akadémiai évben új évfolyamokkal bővül a PADS Alapítvány PhD-támogató ösztöndíjprogramja és képzése, amely makroökonómiai és pénzügyi érdeklődésű diákok jelentkezését várja. A tanulmányi ösztöndíjra elsősorban magyarországi közgazdasági vagy gazdálkodástudományi PhD képzésbe frissen felvételt nyert hallgatók pályázhatnak.
A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány az Alapító Okiratában meghatározott célok mentén PhD-tanulmányokat támogató ösztöndíjprogramot hirdet közgazdasági, társadalomtudományi, pénzügyi, menedzsment, valamint bölcsészettudományi vonatkozású területek, illetve egyéb gazdálkodástudományi vonatkozású interdiszciplinár területek iránt érdeklődő, PhD-fokozatot szerezni kívánó hallgatók számára.
A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány az Alapító Okiratában meghatározott célok mentén a Kecskeméti Főiskolán zajló gazdálkodási és menedzsment alapszakon történő tanulmányokat támogató ösztöndíjprogramot hirdet a Kecskeméti Főiskolára felvételt nyert és a Főiskolával hallgatói jogviszonyba kerülő hallgatók részére.
Kutatói mobilitás

Kutatói mobilitás

Pályázatok a kutatói mobilitás fejlesztésére

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány az Alapító Okiratban meghatározott célok mentén támogatásban kívánja részesíteni azon közgazdasági, pénzügyi és menedzsment területeken tanuló egyetemi hallgatókat, doktoranduszokat és doktorjelölteket, akik hallgatói vagy munkavállalói jogviszonyban állnak a Kecskeméti Főiskolával, és akik tanulmányaik előrehaladása érdekében nemzetközi tanulmányúton kívánnak részt venni
Vendégkutatók

Vendégkutatók

Pályázatok vendégkutatói és vendégoktatói programokra

A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány az Alapító Okiratban meghatározott célok mentén vendégkutatói programot hirdet a 2015/2016-ös akadémiai évre. A pályázatra jelentkezhetnek PhD-fokozattal rendelkező hazai és külföldi (kiemelten kárpát-medencei) kutatók, oktatók illetve abszolutóriumot szerzett PhD-diákok. A programban részt vevő vendégkutatók egy általuk választott gazdálkodási, közgazdasági, pénzügyi vagy menedzsment témában végeznek kutatást. A vendégkutatói státusz javasolt időtartama 3-6 hónap. A program célja, hogy a kutatók kapcsolódjanak a Kecskeméti Főiskola kutatóihoz, továbbá, hogy a kutatás eredményei megjelenjenek referált folyóiratokban. A kutatási periódus alatt a pályázó saját intézményében dolgozik, és 1-4 hetet tölt Kecskeméten.
Konferencia

Konferencia

Pályázatok konferenciák támogatására

A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány közgazdasági, pénzügyi valamint az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris témájú konferenciatámogatási programot hirdet a 2015/2016-os akadémiai évre. A pályázatra jelentkezhetnek jogi személyiséggel rendelkező belföldi felsőoktatási intézmények és civil szervezetek. A pályázók rendezvényenként maximum 5 millió forint támogatásra pályázhatnak. A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek a nemzetközi konferenciák.
A PAGEO Műhely célja geopolitikai, geostratégiai és geoökonómiai szakmai műhelyek kialakítása és támogatása a magyarországi felsőoktatási intézményekben és szakkolégiumokban. A műhelysorozatok helyi szinten ösztönzik az aktív tudáscserét, gondolkodást és párbeszédet a hallgatók, a doktoranduszok és a tanárok között, miközben egy országos rendezvénysorozat részeként összekötik a Kárpát-medence felsőoktatási think-tankjeit.enyújthatnak, rendezvényenként 250 ezer - 10 millió forint támogatásra. A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek a nemzetközi konferenciák
A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány az Alapító Okiratban meghatározott célok mentén közgazdasági, pénzügyi, menedzsment, gazdaság fejlesztési témájú konferencialátogatási támogatási programot hirdet a 2015/2016-ös akadémiai évre. A pályázatra jelentkezhetnek Bács-Kiskun megyei felsőoktatási intézmények és ezekhez kapcsolódó tudományos szervezetek, intézmények. A pályázók párhuzamosan több pályázatot is benyújthatnak, rendezvényenként 250 ezer - 2 millió forint támogatásra.
A Pallas Athéné Domus Innovationis Alapítvány kutatás-fejlesztési, valamint innovációs témájú konferenciatámogatási programot hirdet a 2016/2017-es akadémiai évre. A pályázatra jelentkezhetnek jogi személyiséggel rendelkező belföldi székhelyű társaságok, intézmények és civil szervezetek. A pályázók rendezvényenként maximum 5 millió forint támogatásra pályázhatnak. A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek a nemzetközi konferenciák.
Tananyagfejlesztés

Tananyagfejlesztés

Pályázatok tananyagfejlesztés és tanközbeszerzés támogatására

A Pallas Athéné Domus Animae Alapítvány alapszakos, mesterszakos és PhD szintű, közgazdasági és pénzügyi, illetve az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris témájú tananyagfejlesztési programot hirdet 2015/2016-os akadémiai évre. A pályázatra jelentkezhetnek jogi személyiséggel rendelkező belföldi felsőoktatási intézmények és civil szervezetek. A pályázatok elbírálása során előnyt élveznek azon pályázatok, amelyek eredményeként a hallgatók számára ingyenesen elérhető tartalom jön létre.
A Pallas Athéné Domus Mentis Alapítvány az Alapító Okiratában meghatározott célok mentén pályázatot ír ki a PADMA Oktatás-módszertani és Tartalomfejlesztési Programjában való részvételre a Kecskeméti Főiskolán megvalósuló gazdálkodási és menedzsment alapszak fejlesztése és gyakorlatorientálttá tétele érdekében. élveznek a nemzetközi konferenciák.
Első cikkem

Első cikkem

Az „Első cikkem” publikációtámogatási program pályázatai

A Pallas Athéné Domus Mentis az Alapító Okiratában meghatározott célok mentén elő szeretné segíteni, hogy a Kecskeméti Főiskolán gazdálkodástudományi, közgazdasági, pénzügyi témájú tudományos cikkek szülessenek a Tudományos Diákköri Konferenciák (TDK) versenydolgozataiban, valamint a végzős hallgatók szakdolgozataiban lévő értékes, friss gondolatokból. A PADMA „Első Cikkem” program egyszerre ösztönzi a fiatal kutatót és a témavezetőjét arra, hogy egy közös tudományos cikkben folytassák a sikeres dolgozatot megalapozó kutatást.
Könyv

Könyv

Pályázatok szakkönyv, tankönyv, tanulmány és folyóirat kiadására

Az Alapítvány céljaival összhangban támogatást kíván nyújtani a jövő generációk közgazdasági és pénzügyi szakembereinek, segíteni kívánja a kiemelkedő, modern oktatási színvonal elérését és tudományos kutatások végzését. Mindezekre tekintettel támogatásban kívánja részesíteni közgazdasági és pénzügyi, illetve az ezekhez kapcsolódó interdiszciplináris területeken publikáló tudományos fokozattal rendelkező szerzők tudományos könyv, folyóirat - és tanulmánykiadását. Támogatni kíván továbbá olyan könyvkiadók által megjelenő gazdasági témájú műveket, amelyek már bizonyították, hogy fontos szellemi műhelyt alakítottak ki, valamint olyan folyóiratokat, melyek közgazdasági és pénzügyi szempontból értékes társadalmi, kulturális, tudományos és ismeretterjesztő területekhez kapcsolódódnak.